Tallinna linn käivitas projekti „Fassaadid korda“

13. märts  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 0
1. veebruaril 2011 algas Tallinna linnaosavalitsustes taotluste vastuvõtmine Tallinna linna abipaketi raames käivitunud projektis "Fassaadid korda" osalemiseks. Projektiga toetatakse ühistuid korterelamu renoveerimislaenu taotlemisel vajaliku omafinantseeringu katmisel.
Renoveerimislaenu sihtgrupp on enne 1993. aastat ehitatud korterelamud, millele on koostatud energiaaudit. Toetust antakse kuni 10% ulatuses ühistu taotletavast korterelamu renoveerimislaenu summast, kuid mitte rohkem kui 19 173 eurot aastas.

Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded:
 
 • Toetuse taotleja peab olema registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist ning vastama Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx (www.kredex.ee) laenutingimustele.
 • Toetuse taotlejal ei tohi olla IBRD laenu tasumise võlgnevust AS Tallinna Küte ees.
 • Taotluse koosseisus esitab toetuse taotleja kahes eksemplaris järgmised dokumendid:
  1) vormikohane toetuse avaldus omafinantseeringu katmiseks, rekonstrueerimistööde lühikirjeldus, eelarve ja ajakava ja seda toetavad dokumendid;
  2) taotluse esitaja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul volikiri;
  3) eelmise majandusaasta bilanss ja tulude-kulude aruanne, jooksva aasta majandamiskava;
  4) väljavõte ühistu üldkoosoleku otsusest, mis sisaldab otsust elamu rekonstrueerimise ja energiasäästlikkuse suurendamise kavatsuse ning korterelamu renoveerimislaenu taotlemise kohta ning muude projekti võimalike finantseerimisallikate kasutamise ja kaasamise kohta;
  5) energiaaudit;
  6) kinnistusraamatu väljavõte (ehitise kui vallasasja puhul Riikliku ehitisregistri väljavõte) korterite omanike kohta;
  7) taotleja esindaja allkirjastatud kaaskiri, milles on märgitud taotleja nimi, registrikood ning üleantavate taotluse koosseisu kuuluvate dokumentide loetelu.

Taotlusi võetakse vastu linnaosavalitsustes alates 1. veebruarist esmaspäeviti kell 15.00-18.00 ja neljapäeviti 10.00-12.00.

Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded


(1) Toetuse taotleja peab olema registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist ning vastama Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx (www.kredex.ee) laenutingimustele.
(2) Toetuse taotlejal ei tohi olla IBRD laenu tasumise võlgnevust AS Tallinna Küte ees.
(3) Taotluse koosseisus esitab toetuse taotleja kahes eksemplaris järgmised dokumendid:
1) vormikohane toetuse avaldus omafinantseeringu katmiseks, rekonstrueerimistööde lühikirjeldus, eelarve ja ajakava ja seda toetavad dokumendid;
2) taotluse esitaja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul volikiri;
3) eelmise majandusaasta bilanss ja tulude-kulude aruanne, jooksva aasta majandamiskava;
4) väljavõte ühistu üldkoosoleku otsusest, mis sisaldab otsust elamu rekonstrueerimise ja energiasäästlikkuse suurendamise kavatsuse ning korterelamu renoveerimislaenu taotlemise kohta ning muude projekti võimalike finantseerimisallikate kasutamise ja kaasamise kohta;
5) energiaaudit;
6) kinnistusraamatu väljavõte (ehitise kui vallasasja puhul Riikliku ehitisregistri väljavõte) korterite omanike kohta;
7) taotleja esindaja allkirjastatud kaaskiri, milles on märgitud taotleja nimi, registrikood ning üleantavate taotluse koosseisu kuuluvate dokumentide loetelu.

Taotlusi võetakse vastu linnaosavalitsustes alates 1. veebruarist esmaspäeviti kell 15.00-18.00 ja neljapäeviti 10.00-12.00.

 

Täiendavat infot projekti kohta saab aadressilt www.tallinn.ee/fassaadidkorda ning linnaosavalitsustelt alljärgnevalt:

Haabersti Linnaosa Valitsus: Tõnu Kivimaker – telefon 640 48 11 begin_of_the_skype_highlighting              640 48 11      end_of_the_skype_highlighting e-post tonu.kivimaker [ät] tallinnlv.ee

Tallinna Kesklinna Valitsus: Signe Peipman – telefon 645 72 64 begin_of_the_skype_highlighting              645 72 64      end_of_the_skype_highlighting e-post signe.peipman [ät] tallinnlv.ee

Kristiine Linnaosa Valitsus: Marje Rohtla – telefon 645 71 19 begin_of_the_skype_highlighting              645 71 19      end_of_the_skype_highlighting e-post marje.rohtla [ät] tallinnlv.ee

Lasnamäe Linnaosa Valitsus: Ülo Kamarik – telefon 645 77 12 begin_of_the_skype_highlighting              645 77 12      end_of_the_skype_highlighting e-post ylo.kamarik [ät] tallinnlv.ee

Mustamäe Linnaosa Valitsus: Viktor Vask – telefon 645 75 53 begin_of_the_skype_highlighting              645 75 53      end_of_the_skype_highlighting e-post viktor.vask [ät] tallinnlv.ee

Nõmme Linnaosa Valitsus: Anželika Künnap – telefon 645 73 13 begin_of_the_skype_highlighting              645 73 13      end_of_the_skype_highlighting e-post anzelika.kynnap [ät] tallinnlv.ee

Pirita Linnaosa Valitsus: Aare Ruubel – telefon 645 76 13 begin_of_the_skype_highlighting              645 76 13      end_of_the_skype_highlighting e-post        aare.ruubel [ät] tallinnlv.ee

Põhja-Tallinna Valitsus: Arvo Soorand – telefon 645 70 17 begin_of_the_skype_highlighting              645 70 17      end_of_the_skype_highlighting e-post    arvo.soorand [ät] tallinnlv.ee

 

 

 


Täiendavat infot projekti kohta saab aadressilt www.tallinn.ee/fassaadidkorda

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: